Our year 2004-2005 in California U.S.A. / 7344

Huhtikuu (April) 2005


7344


Sateet synnyttävät jopa näin idyllisiä maisemia kaiken kuivuuden keskelle.