Our year 2004-2005 in California U.S.A. / 1209

Kesä- ja Heinäkuu (June&July) 2004


1209


Kansakunnan perustuksilla uudet siirtolaiset: Lincoln Memorial.